Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

Thêm một định nghĩa

Tất cả mọi định nghĩa trên Urban Dictionary đều được viết bởi những người giống như bạn. Giờ là lúc để bạn thêm định nghĩa của riêng mình!

Định nghĩa đó là gì?

Viết cho đối tượng rộng. Rất nhiều người sẽ đọc nó nên hãy đưa ra vài thông tin bổ sung.
Đừng đề cập đến tên những người bạn của bạn. Chúng tôi sẽ loại bỏ mọi trò đùa và định nghĩa không liên quan đến người nổi tiếng.
Trong hộp trên, hãy liên kết tới các từ khác bằng ngoặc vuông. Ví dụ, [booty] sẽ trở thành booty.
Liệt kê ít nhất năm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ liên quan và lỗi chính tả, phân cách bởi dấu phẩy.

Bạn là ai?

Bút danh của bạn sẽ được hiển thị trực tuyến. Đừng dùng tên thật của bạn.
Chúng tôi ghét thư rác nên sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn. Xem chính sách bảo mật của chúng tôi.
Việc đề xuất các định nghĩa tùy thuộc vào điều khoản dịch vụ.