2 definitions by "Boots"

Top Definition
Slang synonym for "uncool", used to describe an event, an object, a person, or a feeling.
(Event): "That sponge bathing for grandma was gate."
(Object): "His dirty sock was gate. So gate."
(Person): "That pinhead is so gate."
(Feeling): "Man, I felt gate with my pants around my ankles."
viết bởi "Boots" 14 Tháng hai, 2008
Slang synonym for "cool", used to describe an event, an object, a person, or a feeling.
(Event): "That concert was the fence!"
(Object): "That canary yellow blouse looks so fence on you!"
(Person): "You're fence."
(Feeling): "I felt on top of the fence on that stage!"
viết bởi "Boots" 14 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×