2 definitions by "Boots"

Top Definition
Slang synonym for "uncool", used to describe an event, an object, a person, or a feeling.
(Event): "That sponge bathing for grandma was gate."
(Object): "His dirty sock was gate. So gate."
(Person): "That pinhead is so gate."
(Feeling): "Man, I felt gate with my pants around my ankles."
#uncool #gross #dumb #stupid #fence
viết bởi "Boots" 14 Tháng hai, 2008
Slang synonym for "cool", used to describe an event, an object, a person, or a feeling.
(Event): "That concert was the fence!"
(Object): "That canary yellow blouse looks so fence on you!"
(Person): "You're fence."
(Feeling): "I felt on top of the fence on that stage!"
#cool #spiffy #radical #awesome #gate
viết bởi "Boots" 14 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×