tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by $teeznut$

 
1.
Slick, yet tacky. Perhaps how a drunken James Bond would act, and look.
Look at him talking to those girls. He's hella schmarmy!
viết bởi $teeznut$ 08 Tháng năm, 2007