tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by :>

 
1.
Someone who enjoys computer games (too much). Often possesses a bloated sense of self.
Wow, you're a Pro-gamer!
viết bởi :> 12 Tháng bảy, 2005