tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by :D?

 
1.
stupid fat jew geek cunt
rofl, that guy's a real sobbeh
viết bởi :D? 30 Tháng mười một, 2003