tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by :_o

 
1.
a term used for homosexual male quake3 players
You fragged Solar
viết bởi :_o 27 Tháng mười, 2003