tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by [Gareth]

 
1.
grol is a typo for growl
Nick grols
Nick grols at you in a menacing manner!
viết bởi [Gareth] 21 Tháng mười, 2004