tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by [PNG]Sergeant

 
1.
A 2-sided war in the wargame NukeZone
hey, man. Login asap, we have a mutual.
viết bởi [PNG]Sergeant 25 Tháng một, 2009