tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ^loki^

 
1.
(gay bar)
Mach17 lives in a (gay bar)
viết bởi ^loki^ 05 Tháng hai, 2003