2 definitions by `Derekcat

1. Totally crazy girl who loves IRC.
2. Is often stalked by the likes of ChanServ.
3. Teh most friendly person on IRC.
4. Friends with all of #stef, names need not be mentioned :)
1. <@Deneanerz> hahaha WOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
2. * ChanServ changes topic to 'Look outside your window, Denean.'
3. <@Deneanerz> hey! <3 <3 <3 <3
4. * @Deneanerz huggles #stef
viết bởi `Derekcat 29 Tháng mười, 2004
1. Generally useless creatures.
2. Catz > Dawgs.
1. <@HoundDawg> off to play EVE...
2. * `Derekcat > HoundDawg
viết bởi `Derekcat 26 Tháng mười, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×