2 definitions by `Derekcat

Top Definition
1. Totally crazy girl who loves IRC.
2. Is often stalked by the likes of ChanServ.
3. Teh most friendly person on IRC.
4. Friends with all of #stef, names need not be mentioned :)
1. <@Deneanerz> hahaha WOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
2. * ChanServ changes topic to 'Look outside your window, Denean.'
3. <@Deneanerz> hey! <3 <3 <3 <3
4. * @Deneanerz huggles #stef
viết bởi `Derekcat 29 Tháng mười, 2004
1. Generally useless creatures.
2. Catz > Dawgs.
1. <@HoundDawg> off to play EVE...
2. * `Derekcat > HoundDawg
viết bởi `Derekcat 26 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×