tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by ||AB|| Tier

 
1.
Shortened form of battle.net used by regular users.
"Hey man, get on B-Net so we can pwn some noobs!
viết bởi ||AB|| Tier 31 Tháng tám, 2006