tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by ŦĥìşìşиőtŠρąrtą [ṌשּׁἦŽ]

 
1.
Someone/something that fails at being what it should be.
Guy: Brandon! you're such a Ballduck!
viết bởi ŦĥìşìşиőtŠρąrtą [ṌשּׁἦŽ] 23 Tháng mười, 2008