tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by (social)

 
1.
obviously she's the devil
rachael ray is the devil. thats it. plain and simple.
viết bởi (social) 12 Tháng mười, 2008