3 definitions by *Chrissy*

Top Definition
Picking on, bullying, being mean.
"I like your hair today!"
"Me too, but I've got alot of STICK for it though."
viết bởi *Chrissy* 29 Tháng tám, 2006
clapping game played by girls aged 4-10

On every "Double" knuckles are banged together.
On every "This" palms are clapped together.
On every "That" backs of hands are bashed together.
"Double double this this,
Double double that that
Double this,
Double That
Double double this that"
viết bởi *Chrissy* 29 Tháng tám, 2006
Slang for hot chocolate, usually the very very chocolaty type.
"Crikey, I'm freezing! Pass me that cup of chocca!"
viết bởi *chrissy* 27 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×