tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by *princess*

 
1.
This is an oldie word....it means an old friend...
How ya doin 'ol chap? or Where to 'ol chap? (Where do you want to go)
viết bởi *princess* 08 Tháng chín, 2005