tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by - - { eddie

 
1.
a person with neck rolls
oh my god, im on my fourth cupcake :D))
viết bởi - - { eddie 30 Tháng năm, 2008