tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by -K

 
1.
DTF
Down to Fuck
Baby Baby, you dtf?
viết bởi -K 17 Tháng mười hai, 2008