tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by -Street Baller-

 
1.
Fat albert is another way of saying " qurter gram of cocaine " back in the days.
" Yo, get me some fat albert"
viết bởi -Street Baller- 31 Tháng năm, 2006