3 definitions by -x[Gloomy~Kitty]x-

Top Definition
A siamese cat. Taken from the last part of the word "Siamese."

Siamese - Mese - Meeze - Meezer
"Aww, that meezer is so cute!"
viết bởi -x[Gloomy~Kitty]x- 30 Tháng mười, 2004
1) If something "sucks donkey-shite-anus" then it's really aweful.

2) If you are a "donkey-shite-anus-eater" then you're either a total prick and an idiot, or you rock like hell.
1) "You had to hang 'round with a bunch of chavs? Woah, that sucks donkey-shite-anus!"

2) "Hey, Rebecca? Shut the hell up, you donkey-shite-anus-eater!"
viết bởi -x[Gloomy~Kitty]x- 30 Tháng mười, 2004
A Welsh fictional word meaning "absolutely fantasticly great!"
Wow, that's just ssssoooooo ansbartholedigaethus!
viết bởi -x[Gloomy~Kitty]x- 30 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×