tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by 10th pl

 
1.
Bop
dc slang, a girl dats down to suck D**k.or perform oral pleasures, suckie suckie
SLim u c shorty over there, i'm tryin to get dat bop asap.

Keisha gave me bop, give me bop.
viết bởi 10th pl 26 Tháng chín, 2007