tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by 121630mmm

 
1.
The one word termination of a relationship, normally through text.
Boy: Tsovr
Girl: What?
Boy: sound it out.
Girl: It's over?
Boy: ...
viết bởi 121630mmm 21 Tháng sáu, 2011