6 definitions by 1337jesus

Top Definition
1. Egg of a big migrating bird.
2. In games; a zero, indicates that no points have been scored. Also called 'duck egg'.
"Wow, look at that goose egg! It's so pretty!"
"And so no points have been scored yet, a goose egg.."
viết bởi 1337jesus 24 Tháng chín, 2003
h0r
1337 for whore.
"fux0ring h0r!!!1111"
"Damn, I'm such a h0r."
viết bởi 1337jesus 21 Tháng chín, 2003
Idiot.
"You fucking rufoo!"
"Stop being such a rufoo!"
viết bởi 1337jesus 21 Tháng chín, 2003
Typo for 'Home Alone'.
"lolz I dunno maybe that kid from home slone"
"I'll be home slone tonight, so if you wanna come over.."
viết bởi 1337jesus 24 Tháng chín, 2003
Another word for "lol". But cooler.
"Lolz!!! That was so funny!"
"Man, that chick's ugly! Lolz!!"
viết bởi 1337jesus 24 Tháng chín, 2003
Typo for dunno.
"I dunny what to do!"
"I dunny what you're talking about, mister!"
viết bởi 1337jesus 24 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×