tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by 1394jj

 
1.
Twin i'd like to fuck
fuck you make me horny, you're such a twilf
viết bởi 1394jj 20 Tháng tư, 2011