tìm từ bất kỳ, như là trill:

1 definition by 13flol

 
1.
abbreviaton for business
I'm gay and I mean srs bsns.
viết bởi 13flol 25 Tháng tám, 2006