tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by 1brotha

 
1.
to compete intensely, esp. in a sport
"Yo, Bri, when we get out there, we gonna fuck shit up!"
viết bởi 1brotha 30 Tháng một, 2010