tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by 1mera4

 
1.
Not Good, Weak, Bunk.
say you buy somthing and it's not what you expected,it's weak not good.it'changas.
viết bởi 1mera4 29 Tháng hai, 2008