tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by 22396

 
1.
Ami
the awesomest girl in the universe
OMG ITS AMI!
viết bởi 22396 23 Tháng một, 2010