tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by 3sToRiEsWaLy

 
1.
da incredible rap team heltah skeltah
d.i.r.t.worldwide bootcampclik
viết bởi 3sToRiEsWaLy 21 Tháng năm, 2008