tìm từ bất kỳ, như là thot:

2 definitions by 5567

 
1.
Squeezit, a slang known as a fruit drink
drunk up a squeezeit
viết bởi 5567 12 Tháng năm, 2008
 
2.
The folks that gather around for some good dinner i.e steak dinner
Oh that was good dinner.
dinnertons
viết bởi 5567 12 Tháng năm, 2008