tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by 6P6L6

 
1.
One who is an Atheist, no god runs thier life, One who is an Anarchist, no one tells them whats right
I just saw the Athiarchist last night, They kill it!
viết bởi 6P6L6 05 Tháng một, 2010