tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by 7#3*$#!7

 
1.
a term used for calling a random person
Olboy! Come here real quick.
viết bởi 7#3*$#!7 26 Tháng năm, 2009