tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by 80cats

 
1.
prostitute
"She's raking in the dough working as a nighttime accountant."
viết bởi 80cats 26 Tháng một, 2009