tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by 876name

 
1.
Pronounced "haw-chee"

Another name for a dick, mostly used to diss someone.
"Suck a hachi!"
viết bởi 876name 30 Tháng chín, 2009