tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by A Nonny Mouse 2

 
1.
3 degrees less than fatty
Baggy is now very pudgy
viết bởi A Nonny Mouse 2 23 Tháng ba, 2010