tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by A. Student t-test

 
1.
All your sex are belong to me.
I lurve you.
viết bởi A. Student t-test 13 Tháng mười hai, 2009