tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by A.F.A

 
1.
derogatory slang for afro-american people
"This fuckin Jabrill stole my car"
viết bởi A.F.A 05 Tháng bảy, 2012