tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by AAnguish

 
1.
stop letting noobs join a game
Noob being annoying/asking too many questions.

You say, close regs.
viết bởi AAnguish 03 Tháng tám, 2008