tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by AJ Hams

 
1.
Central american slang for "suck", usually used with "verga", slang for penis.
"Mame me verga, punto" - "Suck my dick, bitch"
viết bởi AJ Hams 09 Tháng tư, 2006