tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by AJ Lynes

 
1.
bsn
bachelor of science in nursing
Julie got her bsn in California.
viết bởi AJ Lynes 14 Tháng bảy, 2006