tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by ALex85972156842

 
1.
the act of thanking a homie.
Tankies for the blunt foo.
viết bởi ALex85972156842 22 Tháng mười, 2008