tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by AWEIL

 
1.
Since Mccain is 72, the word "Mccain" Is implying that something is old.
"Yo man! That book is so Mccain"
viết bởi AWEIL 27 Tháng mười, 2008