tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Abbott1

 
1.
what you saying?
translated to "hi how are you?"

A greeting used by the un-intalectual ones amungst us.
"yo blud, what you saying?"
viết bởi Abbott1 21 Tháng tám, 2006