tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Abogami

 
1.
A Johan is someone who pwns very hard at gaming.
"l0l d00d wtf hez liek a Johan ffs!"
viết bởi Abogami 10 Tháng năm, 2009