tìm từ bất kỳ, như là thot:

2 definitions by Adam brandon

 
1.
Bottle - whether you have the nerve to take on something.
Don't bottle it now you big bottler.
viết bởi Adam brandon 02 Tháng tám, 2004
 
2.
Means to cry obviously. Blub blub blub.
Are you gonna blub about it?
viết bởi Adam brandon 02 Tháng tám, 2004