tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Addy M

 
1.
The new, politically correct term for nigger
"Hey, don't call him a nigger! He's just differently tinted!"
viết bởi Addy M 13 Tháng chín, 2006