tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by AhMandah

 
1.
A word to describe something amazing.
Perfection.
1. Wow. She looks Magniligant today!

2. That headshot was magniligant.

viết bởi AhMandah 07 Tháng chín, 2008