tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Akbar-Man

 
1.
An idiotic term used by ass-hats to describe an attractive young female.
Yo shawty u wanna kick it at da club wit me?
viết bởi Akbar-Man 01 Tháng tám, 2010