tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Alex Telkowski

 
1.
A country exclamation of saying to get something finished
Come on man, Git R Done
viết bởi Alex Telkowski 26 Tháng chín, 2005