tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by AlexFB

 
1.
The act of finishing a bowl of marijuana.
"Hey man, give me a rip."
"Sorry, but it's cacked."
viết bởi AlexFB 05 Tháng bảy, 2006