tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Alexandre Dumas

 
1.
An illiterate's version of dumb ass.
The dumb ass writes dumass for dumb ass.
viết bởi Alexandre Dumas 13 Tháng hai, 2006